Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud Noorte Kotkaste Valgamaa maleva ja Kodutütarde Valgamaa ringkonna avatud õhupüssi laskevõistlus koolinoortele

JUHEND

Kooskõlastusleht


Tulemused

 

 

I EESMÄRK

Laskespordi propageerimine.

II AEG JA KOHT.

Võistlus toimub 23. veebruaril 2022 Jaanikese Jahinduse OÜ lasketiirus (Kelli 2, Jaanikese küla, Valga vald, Valgamaa) algusega kell 13.00, orienteeruv lõpp 17:30.

III OSAVÕTJAD

2004-2012 sündinud Valgamaa noored ning külalisvõistlejad.

IV PROGRAMM

20 lasku õhupüssi märklehte.

2009-2012 aastal sündinud lasevad lahtise sihikuga püssist istudes toelt.

2004-2008 aastal sündinud lasevad diopter sihikuga püssist istudes käelt.

Ajapiirang: proovilaskudeks 5 minutit ja 20 võistluslasu sooritamiseks 20 minutit.

V REGISTREERIMINE

Registreerumine võistlusele hiljemalt 21.02.2022.

ants.kronberg@kaitseliit.ee (tel 5074560)

sander.oobik1@kaitseliit.ee (tel 5175765)

Eelülesandmisega hilinenud võistlejatele võimaldatakse võistlustel osalemine vabade laskekohtade olemasolul. Ühes vahetuses saab lasta 10 laskurit.

Vahetuste orienteeruvad algusajad I-13.00; II-13.40; III-14.20 jne. Viimane vahetus 16.30.

Lubatud kasutada oma õhkrelvi.

VII AUTASUSTAMINE

Poistel ja tüdrukutel eraldi arvestus.

Võistlusklasside parimaid autasustatakse medali ja diplomiga.

VIII PROTESTIDE ESITAMISE KORD

Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste teatamist. Hilisemaid esitatud proteste kohtunikekogu arutama ei hakka.

IX ORGANISEERIMINE

Võistlused organiseerib KL Valgamaa malev, NK Valgamaa malev ja KT Valgamaa ringkond koostöös Jaanikese Jahinduse OÜga ja Valga Laskurklubiga.

Võistlusi juhib kohtunikekogu

Esimees:         Ants Kronberg

Liikmed:          Sander Ööbik

Eduard Sokolovski

                         

X MUUD KÜSIMUSED

·         Võistlejatel kohal olla 20 minutit enne laskeharjutuste algust.

·         Kõik võistlusest osavõtuga seotud kulutused kannab võistleja ise.

·         Täiendav informatsioon Ants Kronberg`ilt tel 5074560 või ants.kronberg@kaitseliit.ee

 

 

Ants Kronberg

Vanemveebel

Kaitseliidu Valgamaa maleva relvur